Bebyggelsen | A/B Herregårdsparken I

A/B Herregårdsparken I

Bebyggelsen

Arkitekt maa Niels Henning Johansen, Roskilde har tegnet husene, som er opført af Kuben A/S til ibrugtagning i september 1990.

Vores del består af 52 boliger og et fælleshus. Boligernes areal varierer fra 62 til 106 kvm. 

Foreningens fælleshus – Skovlyst 25, beliggende midt i bebyggelsen – rummer selskabslokale, køkken samt 2 gæsteværelser. Husets benyttelse er forbeholdt foreningens andelshavere.

 

OM NAVNET “SKOVLYST”

Tilbage i 1981 besluttede byrådet at de nye veje øst for Langagervej i Himmelev skulle have navne med tilknytning til Gustav Wieds*) forfatterskab. Og på det tidspunkt blev den nye stamvej navngivet Herregårdsvej.

I forbindelse med opførelsen af vores bebyggelse var der behov for at få sat navn på den sydlige adgangsvej fra Østbyvej. Roskilde Museum foreslog Skovlyst, og det tiltrådte byrådet i oktober 1989.

Navnet Skovlyst er hentet i Gustav Wied’s roman Slægten: “Baroniet Næsset med afbyggergårdene Julianelund og Skovlyst er blevet oprettet ved patent af 11. oktober 1805 af geheimekonferensråd Hannibal Hieronimus v. Leunbach i hans alders firsindtyvende år”.

Udover Herregårdsvej og Skovlyst findes i dag disse andre Wied-vejnavne i området mellem Langagervej, Østbyvej og Ringvejen: Egelund, Havslunde, Knolden, Kragholm, Ravnholt, Rørholm, Thorsminde.

Kilde:
Lotte Fang: “Gader & Stræder i Roskilde kommune”, som er udgivet af Dagbladet i 1998 i anledning af Roskildes 1000 års jubilæum.

___________________

*) Gustav Wied, 1858-1914, dansk forfatter, fra 1900 bosiddende i Roskilde i “Kastellet” på hjørnet Byvolden/Hedegade.