Om at købe andel i AB HP I | A/B Herregårdsparken I

A/B Herregårdsparken I

Om at købe andel i AB HP I

Foreningens bestyrelse varetager salg/overdragelse af boliger/andele

Er du interesseret i at komme til at bo i AB Herregårdsparken I kan du lade dig skrive op på vores interesseliste.
Registrering på listen sker ved at følge undermenu-punktet “Interesseliste” til denne side.
Der betales et årligt gebyr på 100 kroner.

Overdragelsesprisen for en bolig er andelsværdien
som vedtaget af generalforsamlingen + eventuelle forbedringer og tilpasset løsøre til nedskrevet værdi.
Derimod indgår almindeligt løsøre ikke i første omgang, men kan aftales, når overdragelsesaftalen er underskrevet. En eventuel aftale mellem sælger og køber om overtagelse af løsøre skal godkendes af bestyrelsen.

Løsøre indgår ikke i andelens pris,
og da det er bestyrelsen, der styrer salget, er vi helt fri for enhver mistanke om opskruede priser. 

Når en bolig skal sælges
tilbydes den først til de øvrige andelshavere i foreningen og derefter til dem, der er opført på interesselisten. Henvendelsen sker i mail, og det sker som regel med invitation til at bese den pågældende bolig i et åbent hus-arrangement.

Den teoretiske ventetid på en bolig
kan vi ikke sige noget kvalificeret om. En del er skrevet op på interesselisten, men er alligevel ikke aktuelt interesseret, når (pludselig) en ledig bolig præsenteres. Erfaringsmæssigt kommer årligt 1-5 boliger til salg.

Blandt de interesserede er det bestyrelsen, der vælger den nye andelshaver.
Det sker efter en samlet vurdering af foreningens interesser og af ansøgerens interesse i foreningen – ikke blot i boligen.

Som forening ønsker vi andelshavere, der aktivt og positivt vil tage del i foreningens ve og vel. Der er opgaver, som skal klares for at det hele kan fungere. Vi har ingen præferencer – derimod ønsker vi en bredt sammensat personkreds: ældre, unge, familier med børn, familier uden børn, enlige, par – etc.