Husdyr | A/B Herregårdsparken I

A/B Herregårdsparken I

Husdyr

I foreningens vedtægt findes denne bestemmelse:

12.1
Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere, jf. dog stk. 2.
12.2
Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde førerhund.
12.3
Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

I foreningens husorden er det bestemt:

Husdyr (større kæledyr) må ikke være til gene for beboerne eller boligområdet. Der må højst være 2 større husdyr pr. bolig (hunde, katte o.l.). Husdyr må ikke luftes på de fælles opholdsarealer. Eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes. Hunde skal føres i snor eller være under ejerens kommando. Der må ikke holdes husdyr i erhvervsmæssigt øjemed. Det er ikke tilladt at sætte mad ud til katte og at fodre fugle med madrester.